Evas CV

Namn: Eva Lindencrona Ohlin
Född: 22 oktober 1943, i Stockholm, Sverige
Adress
Mobil: + 46 769277441
E-post: eva@telo.se
Gift med: Tomas Ohlin
Två barn, födda 1975 och 1980

Utbildning